نمای مدرن


نما یکی از اجزای مهم هر ساختمان به شمار می رود چرا که باید دو ویژگی مهم حفاظت و زیبایی را به بهترین شکل تامین کند. نمای مدرن یا نمای خشک نمایی است که در نصب آن به جای دوغاب و مصالح سنگین سنتی از تجهیزات مختلف فلزی استفاده می شود. نماهای مدرن از مزیت هایی بسیاری برخوردارند، از قبیل:
   - کاهش وزن و حجم اسکلت و فونداسیون
   - طراحی مهندسی ساختمان و کاهش پرت مصالح
   - هماهنگی رفتار مصالح در مقابل تغییرات دمایی
   - کاهش هزینه ترمیم، افزایش عمر مفید و امکان بازیافت مصالح و ...

اجرای نما در مجموعه متصا را در 4 محور زیر بررسی کنید:

 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط