در و پنجره

دروپنجره ها جدارهایی در ساختمان هستند که به منظور رفت و آمد، تبادل نور، هوا و از طرفی جلوگیری از ورود آلودگی های محیطی و صوتی در ساختمان ها ایجاد می شوند. البته باید درنظر داشت که المانی همچون پنجره یکی از عوامل زیبایی در معماری ساختمان محسوب می گردد.
 دروپنجره های دوجداره آلومینیومی متصا را می توانید در دسته های زیر بررسی کنید:










 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط