ویژگی ها:

   ✔ قابلیت استفاده از کپ هایی با ظاهر متنوع
   ✔ قابلیت بکارگیری نمای شیشه ای کامل بدون استفاده از کپ
   ✔ قابلیت استفاده از بازشوهای رو به بیرون
   ✔ قابلیت بکارگیری بازشوی مخفی
   ✔ قابلیت استفاده در شکل های مختلف از قبیل قوس، خم و ...


  

دانلود کاتالوگ کرتن والویژگی ها:

  ✔ امکان کاور کردن پروفیل فلزی
  ✔ قابلیت استفاده از انواع  کپ
  ✔ مناسب جهت سقف های void
  ✔ مناسب جهت فضاهای گلخانه ای
  ✔ استفاده بیشتر از نور طبیعی
  ✔ وجود کانال زهکشی 

دانلود کاتالوگ اسکای لایت

ویژگی ها:


   ✔ سرعت بالای اجرا
   ✔ تنوع رنگ در نما
   ✔ عایق حرارتی مناسب
   ✔ سبک سازی نما
   ✔ قابل اجرا در شکل های مختلف از قبیل قوس، خم و ...
   ✔ قابلیت شکل دهی با استفاده از
cnc
 دانلود کاتالوگ کامپوزیت 

ویژگی ها:


✔ سرعت بالای اجرا
✔ تنوع طرح در نما
✔ سبک سازی نما
✔ عایق حرارتی مناسب
✔ قیمت مناسب نسبت به سایر نماها


 


 دانلود کاتالوگ سرامیک