ویژگی ها:


✔ فراهم آوردن بیشترین فضای بازشو ممکن
✔ یکپارچه  سازی کامل فضای داخلی و بیرونی
✔ دارای انواع نامحدودی از حالت های بازشو


   اطلاعات فنی:

 

   انواع بازشو:

 


   ضریب انتقال حرارت فریم: