دفتر
 
قم، بلوار جمهوری اسلامی، تقاطع عطاران
  
تلفن: 76-32903974 025

     کارخانه

 جاده قم - کاشان، شهرک صنعتی امید
 
تلفن: 37226660 025

     راه های ارتباطی

 
ایمیل:                info@metsalumin.com
 
تلگرام:                         t.me/metsalumin
 
اینستاگرام:  Instagram.com/metsalumin