در و پنجره

در و پنجره

1 اسفند1397
در و پنجره


جدار نورگذر در ساختمان که متداولترین حالت آن را می توان یک پنجره متصور شد، دارای ویژگی ها و همینطور اجزای متفاوتی است. به طور مثال اجزای اصلی یک پنجره را می توان چارچوب، شیشه، درزگیرها و یراق آلات آن دانست که برای دستیابی به یک پنجره خوب باید به ویژگی ها و استانداردهای هریک از این اجزا توجه نمود.
با مطالعه مقالات زیر می توانید اطلاعاتی بیشتر در این زمینه کسب کنید.

 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر